Xe tải Veam > Tải trọng 2.5 TẤN -> 3.5 TẤN
Trả hóp